De Kuifeend en de Smient

Als je in deze periode langs de Vlaardingse vaart loopt zie je, vooral vlakbij de voetbrug de Twist (de wokkel zeggen de Vlaardingers ) tientallen kleine wit met zwarte eendjes. Dat is de kuifeend.

kuifeend_1

Vroeger kwam deze eendensoort nauwelijks in Nederland voor maar na de oorlog is de populatie explosief gegroeid. In de jaren ’80 vlakte de groei af en liepen de aantallen in sommige gebieden zelfs wat terug. Inmiddels zijn de aantallen stabiel.

Er zijn ongeveer 18.000 broedparen in Nederland. Je ziet ze met bijvoorbeeld met honderden langs de afsluitdijk. Naast de broedvogels krijgt Nederland ook bezoek van vele overwinteraars, tot wel 30% van de Noord-west Europese populatie. Wat we hier nu in de vaart en de Vlietlanden zien zijn vooral die overwinteraars. Bij de vogelkijkhut in de Broekpolder zitten er nu ook honderden.

Hun naam danken ze aan de kuif, die zowel het mannetje als vrouwtje hebben. De kuif van het mannetje is veel groter en hangt af. Die van het vrouwtje is bescheiden maar duidelijk zichtbaar.

De kuifeend is een duikeend en brengt het grootste gedeelte van de dag door op het water waarbij hij langdurig duikt op zoek naar voedsel (slakjes, algen, schelpdiertjes, waterplanten) en hij is daarbij niet kieskeurig. De sterke en vrij scherpgerande snavel, met een flinke verharde punt aan het eind, maakt het bovendien gemakkelijker om snel voedsel te kunnen oppikken of afbijten. De ver naar achter geplaatste voeten dragen bij aan een betere voortstuwing op en onder water maar maken het lopen op land wat moeilijker. Vandaar dat deze eenden minder aan land komen dan andere soorten eenden.

De kuifeend is een goede vlieger en laat een opvallende witte streep zien in de uitgeslagen vleugels. Driehoeksmosselen zijn hun favoriete hapje. En die driehoeksmossel zit in grote aantallen in de Vlaardingse vaart.

kuifeend_6

Een andere eendensoort die je nu veel ziet is de smient. De smient wordt ook wel ‘fluiteend’ genoemd. Wie wel eens smienten heeft gehoord weet onmiddellijk waarom. Ze kwaken niet maar maken een fluitend geluid. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. In Nederland broeden slechts enkele paartjes smienten. Ze komen vanuit Scandinavië en Siberië.

De mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart. Smienten hebben een relatief korte, grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. Ze zijn groter dan de kuifeend, ongeveer net zo groot als onze wilde eend. Ze foerageren op grasland, net als ganzen, vaak met duizenden tegelijk. Ze eten voornamelijk gras, groene planten en waterplanten. Bij de vogelkijkhut kun je ze nu prima waarnemen.

Smienten komen in de zomer voor in Noord-Scandinavië en Siberië. Schaars broeden ze ook in Nederland. Vorig jaar zwom er een smient met jongen in de Vlieten. De smient is in de winter de op één na talrijkste eend in Nederland.

kuifeend_4

kuifeend_5

kuifeend_3

kuifeend_2

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s