Lepelaars

Als je door het klauterwoud naar achteren loopt en dan het fietspad oversteekt, zie je aan de overkant de Ruigte. Een gebied met veel water. Als je dan door het hek loopt met het raster om de Schotse Hooglanders tegen te houden, en je kijkt over de plas aan je linkerkant, dan heb je een goede kans om lepelaars te zien. Sinds enige tijd huist hier een kleine kolonie van ruim 20 lepelaars. Je kunt er niet dichtbij komen. En dat is maar goed ook. Zo is de rust van deze bijzondere vogelsoort hier verzekerd.

lepelaar

De lepelaar is een bijzondere vogel. Hij heeft een lengte van ongeveer 80 tot 90 cm. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel.

In het moerassige en lege Nederland van vroeger tijden was de lepelaar een talrijke broedvogel. Door droogmaling van moerassen en bedijken van rivieren en delta’s kromp het aantal broedgebieden echter fors in. Al voor 1900 verdwenen de laatste kolonies van meer dan duizend broedparen. Na 1900 kwam het aantal broedparen lange tijd niet boven de 500, met een dieptepunt van 150 paar in 1969. Sindsdien heeft de lepelaar zich voorzichtig hersteld.  Lange tijd was hij uit Nederland bijna verdwenen, maar door beschermingsmaatregelen neemt het aantal nu weer wat toe. Er zijn de laatste jaren ongeveer 1500 broedparen per seizoen, vooral op de Waddeneilanden (geen vossen), op diverse locaties in de provincie Zeeland, het Quackjeswater bij Rockanje en langs de randmeren van het IJsselmeer. En nu dus ook in de Broekpolder.

Nederland was tot voor tien jaar geleden het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden kwamen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. Inmiddels broedt de soort ook succesvol in Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken. Het gaat gelukkig de laatste jaren erg goed met de soort in West-Europa. Het dieet van de lepelaar bestaat uit kleine visjes, en waterdiertjes die met behulp van hun brede snavel op de tast worden opgevist. In de snavel is een soort zeefmembraan aanwezig, waarmee de lepelaar, door een bundeling van zenuwen, over een ultragevoelig eetgereedschap beschikt.

De lepelaar is overigens de nationale vogel van Nederland. Dat kun je lezen in Wikepedia en in veel andere artikelen op het net. Maar ik heb nergens kunnen vinden waarom dat is en wat dat inhoudt. Komen ze voor in een wapen? Zijn ze een nationaal symbool? Als iemand het weet zou ik het op prijs stellen dat te horen.

lepelaars2 lepelaars3 lepelaars

Advertenties