De Keep

Een speciale wintergast dit keer: de keep, die hier alleen te zien is in de winter.

keep1

Voor veel mensen is de keep een volstrekt onbekend vogeltje. Toch kun je ze in de wintermaanden, soms zelfs in grote aantallen zien langs de Vlaardingse Vaart.

Ik zag ze bij vlakbij de Twist, de rode ijzeren fietsbrug die de Vlaardingers de “wokkel”noemen. Er zaten er zeker 10 in en om een els langs de waterkant, te smikkelen van de zaadjes uit de els die op het ijs waren gevallen. Je kunt ze in deze periode overal zien waar elzen en beuken staan. Ook op beukennootjes zijn ze verzot.

De keep is net zo groot als een vink en lijkt daar ook erg veel op, maar ze hebben een witte bovenstaart en veel meer oranje in het verenkleed. Bij het opvliegen is de witte stuit erg opvallend. Mannetjes hebben in het voorjaar een prachtige zwartglanzende kop. Dat zien wij dus bijna nooit, want in de winter is die kop grijsbruin, zoals op de foto is te zien, maar het blijft een prachtig vogeltje. De vrouwtjes zijn iets minder veel gekleurd en hebben ook niet die oranje buik. De keep in de boom tussen de elzenproppen is een vrouwtje.

Je ziet ze ook vaak samen met vinken in grote groepen en op plaatsen waar voldoende voedselaanbod is. Kepen zijn de eigenlijk de noordelijke tegenhangers van ‘onze gewone’ vink.

In Nederland broeden jaarlijks enkele kepen, maar om meer dan drie tot vijf paren lijkt het niet te gaan. In Scandinavië is de keep een van de meest talrijke broedvogels. Daar echter ontbreekt de ‘gewone’ vink weer bijna helemaal.

In de winter verblijven dus grote aantallen Scandinavische kepen in Nederland. Afhankelijk van het winterweer blijven de meeste kepen in onze streken of trekken eventueel nog wat verder naar het zuiden door.

En dat komt dan weer allemaal voor in onze stadse natuur!

keep2 keep3 keep4

Advertenties