Wilde ganzen

‘Het zijn er veel te veel, ze vernielen de graslanden, laten veel mest achter en zijn gevaarlijk voor vliegtuigen.’ Dat is wat je vaak hoort als mensen over ganzen praten. Is dat ook zo?

Ganzen veroorzaken inderdaad schade aan de landbouw en aan natuur- en recreatiegebieden. Ze doen zich tegoed aan landbouwgewassen en met hun uitwerpselen verrijken ze schrale natuurgebieden, zoals bloemrijke graslanden en voedselarme plassen. Bovendien vormen ze een gevaar voor de vliegveiligheid rond Schiphol. Vooral de hier broedende ganzen leveren veel schade en overlast op. Landelijk was in 2010 de schade die de ganzen veroorzaakten ongeveer 7 miljoen euro.

wildeganzen3

Maar ganzen zijn ook prachtige vogels die thuishoren in Nederland. Nederland is een ganzenland. Zo overwinteren hier van oudsher grote aantallen trekganzen. Het aantal wilde ganzen in Nederland was halverwege de 20ste eeuw zo sterk afgenomen dat er nog maar circa 100.000 overwinterende ganzen waren. Nu zijn er ongeveer 2 miljoen overwinterende ganzen in Nederland en dat is teveel.

Bij de Vlietlanden overwinteren de ganzen vooral in de  Aalkeet-Buitenpolder. Het waterniveau wordt hier extra hoog gehouden. Voor ganzen op doortrek is dat erg aantrekkelijk. Bij duizenden kun je ze soms zien invliegen in de bekende V-vorm. Het is een indrukwekkend gezicht.

Ganzensoorten
De grauwe gans is nu de meest algemene ganzensoort. Maar ook zie je veel kolganzen en brandganzen. Ze komen hier in oktober binnenvliegen uit Scandinavië en Siberië. Ook de brandgans neemt als broedvogel sterk toe. Daarnaast zijn er exoten zoals nijlgans en Canadese gans, die zich in de loop der tijd in Nederland hebben gevestigd vanuit privé watervogelcollecties.

De Canadeze  ganzen zijn te herkennen aan hun grijze lichaam, zwarte kop met witte keel en wangen en lange, zwarte hals. Ze zijn eventueel te verwarren met de brandgans (geheel witte kop) en de rotgans (geheel zwarte kop), maar die zijn wel een stuk kleiner. Deze ganzensoort is  ook in de Vlietlanden te zien als wintergast maar in toenemende mate ook als broedvogel.

Op de foto’s zie je de ganzentrek, nijlganzen met jongen en een paartje Canadese ganzen.

wildeganzen1 wildeganzen2

Advertenties

Bruggetjes

Als je met de fluisterboot vaart, kom je op een gegeven moment langs een aantal ongewone bruggetjes. Als je goed kijkt zie je dat aan één kant de leuningen schuin aflopen. Waarom zou dat zijn? Daarvoor moeten we een paar honderd jaar terug in de tijd. De tijd van de trekschuiten.

bruggetjes3

Langs de Vlaardingse vaart en langs de trekvliet loopt een smal pad. Het is een oud jaagpad. Daarover liep het paard dat de trekschuit trok. De trekschuitverbinding tussen Vlaardingen en Delft werd in 1654 ingesteld. Er was ook een route naar Maassluis. De trekschuit vertrok oorspronkelijk vanaf de Waal, vlakbij het stadhuis. Later vertrok de schuit vanaf het Delftse Veer, waar nu het politiebureau is. De trekschuit was vooral bedoeld voor het vervoer van goederen, maar er was ook ruimte voor passagiers.

De schipper had ook een sociale functie en vertelde verhalen en bracht berichten over. Hij moest zelf een jager aannemen, die ouder moest zijn dan 14 jaar en hij was verantwoordelijk voor het paard. De steden waren verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de kaden. Het Hollandse systeem met trekschuiten was uniek in de wereld. Buitenlandse schrijvers uit die tijd spreken er lovend over. De schuiten vertrokken stipt op tijd anders moest de schipper een boete betalen.

Toen de motorschepen in circa 1850 kwamen kostte het veel moeite om toestemming te krijgen om daarmee te mogen varen omdat men schade vreesde aan de oevers, maar uiteindelijk werd in 1924 de laatste trekschuit uit de vaart genomen en werd de verbinding door motorschepen overgenomen.

De bruggetjes waar ik dit stukje mee begon hebben twee ongelijke leuningen. De leuning aan de waterkant is zo gemaakt dat het touw van de trekschuit er probleemloos overheen kon. Bij een rechte leuning zou het touw achter de leuning kunnen blijven haken. En als je dus ergens in Nederland een bruggetje met schuine leuningen ziet, wees er dan maar zeker van dat er vroeger een trekschuit heeft gevaren.

Op de foto zie je het bruggetje bij de Kwakelweg en de trekschuit bij het Delftse veer, circa 1905.

Afbeelding bruggetjes2